Eğitimde Çoklu Zeka

Okulumuzda Çoklu Zeka Kuramı uygulanmaktadır. Bu kuramın temelinde, eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle klasik testlerin çocukların değerlendirilmesinde yeterli olamayacağı, onların potansiyel yeteneklerinin de ortaya çıkarılması görüşü yatmaktadır. Bu kuramın amacı; eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğinin düşünülmesidir. Zeka problem çözme kapasitesidir. Bireyler farklı düşünüş tarzlarına sahiptir ve eğitimde bu farklılıklar dikkate alınırsa en etkili şekilde hizmet verilecektir. Eğer bireyler farklı zeka bileşenlerini tanıyabilirlerse karşılaşacakları sorunu çözmede daha şanslı olabilirler. Çoklu zeka kuramı her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini artıran bir öğretim süreci olarak uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız ...    

Velilerimiz çoklu zeka uygulamaları için evlerinde neler yapabilirler?

Power Point Sunusu için tıklayınız...

Çekmeköy anaokulu, çekmeköyde anaokulları ,çekmeköyde anaokulu, çekmeköy anaokulları, taşdelen anaokulu, taşdelende anaokulu, çekmeköyde kreş, taşdelende kreş, anaokulu çekmeköy, kreş çekmeköy, anaokulu taşdelen, kreş taşdelen, çekmeköy anaokulları, çekmeköydeki anaokulları, sancaktepe anaokulu, sancaktepede anaokulu,  sancaktepe anaokulları, sancaktepede anaokulları